LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 12
Aby uzyskać łagodniejszy odbiór głośnych dźwięków w aparacie słuchowym, należy

A.
B.
C.
D.