LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 22
W celu wyeliminowania negatywnego wpływu hałasu na rozumienie mowy, w aparatach słuchowych można zastosować

A.
B.
C.
D.