LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 23
Wizyta kontrolna pacjenta z aparatem słuchowym w punkcie protetycznym powinna obejmować

A.
B.
C.
D.