LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 26
Do punktu protetycznego zgłosił się pacjent, który skarży się, że jego aparat słuchowy "piszczy". Jaka może być przyczyna tej usterki?

A.
B.
C.
D.