LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 39
W celu wyeliminowania efektu okluzji w zausznym aparacie słuchowym należy

A.
B.
C.
D.