LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 28
Garbniki są głównym składnikiem czynnym nalewki

A.
B.
C.
D.