LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 23
Zamieszczony opis dotyczy surowca otrzymywanego
A.
B.
C.
D.