LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 16
Właściwości higroskopijne wykazuje

A.
B.
C.
D.