LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 7
Pochodne celulozy w recepturze aptecznej znajdują zastosowanie jako

A.
B.
C.
D.