LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 34
W roztworze wodnym odczyn zasadowy wykazuje

A.
B.
C.
D.