LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 3
Promotory wchłaniania to substancje pomocnicze stosowane przy produkcji

A.
B.
C.
D.