LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 11
Ile naciśnięć pompki dozującej należy wykonać, aby przyjąć doustnie 62,5 mg tramadolu chlorowodorku?
A.
B.
C.
D.