LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 1
Której postaci leku stawia się wymóg apirogenności?

A.
B.
C.
D.