LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 8
Wskazaniem do stosowania nifuroksazydu jest

A.
B.
C.
D.