LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 18
Oblicz ilość ziela skrzypu, którą należy użyć w celu sporządzenia 250,0 g ziół moczopędnych zgodnie z FP XI.
A.
B.
C.
D.