LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 38
Oblicz ilość kodeiny fosforanu, którą przyjmuje pacjent dobowo, zażywając lek sporządzony zgodnie z zamieszczoną receptą.
A.
B.
C.
D.