LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 31
Oblicz ilość efedryny chlorowodorku, którą należy odważyć do sporządzenia leku według zamieszczonej recepty.
A.
B.
C.
D.