LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 31
W prewencji niedokrwiennego udaru mózgu jako lek z grupy OTC stosuje się

A.
B.
C.
D.