LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 14
Jednorazowy sprzęt medyczny wykonany z tworzywa sztucznego wyjaławia się

A.
B.
C.
D.