LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 36
Oblicz koszt, jaki poniesie pacjent za lek X przepisany przez lekarza z odpłatnością 50%, jeżeli cena urzędowa leku wynosi 9,87 zł, a limit dofinansowania 6,64 zł.

A.
B.
C.
D.