LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 1
Narząd odpowiedzialny za efekt pierwszego przejścia leków stosowanych doustnie to

A.
B.
C.
D.