LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 3
Silne działanie fotouczulające wykazuje

A.
B.
C.
D.