LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 31
W leczeniu choroby Parkinsona stosuje się preparaty zawierające lewodopę. Połączenie lewodopy z benserazydem (np. preparat Madopar) ma na celu

A.
B.
C.
D.