LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 22
Wydając z apteki Glibenese GITS (glipizyd) tabletki o przedłużonym uwalnianiu, należy zawsze poinformować pacjenta

A.
B.
C.
D.