LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 18
W nazwie mieszanek insulin: Humalog Mix 25, Novomix 30 Penfill liczby oznaczają

A.
B.
C.
D.