LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 34
Skróty oraz zwroty: SR, XL, retard, long umieszczane są na opakowaniach

A.
B.
C.
D.