LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 21
W trakcie leczenia infekcji wirusowych u dzieci istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a. W związku z tym, u dzieci nie należy stosować preparatów zawierających

A.
B.
C.
D.