LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 27
Oblicz ilość klarytromycyny, którą przyjmie 6-letnie dziecko zgodnie z zamieszczoną receptą.
A.
B.
C.
D.