LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 11
Na recepcie dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu lekarz wpisuje symbol

A.
B.
C.
D.