LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 11
Spejsery są to

A.
B.
C.
D.