LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 29
Przed rozpoczęciem zabiegu pielęgnacyjnego polegającego na nałożeniu na włosy maski pielęgnacyjnej należy na stanowisku do mycia włosów zgromadzić:

A.
B.
C.
D.