LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 27
Przeciwskazaniem do wykonania zabiegu przedłużania włosów jest

A.
B.
C.
D.