LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 29
Do strzyżenia formy fryzury przedstawionej na rysunku należy użyć
A.
B.
C.
D.