LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 21
W celu stymulacji mieszków włosowych i zmniejszenia wydzielania łoju stosuje się

A.
B.
C.
D.