LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 11
Na rysunku przedstawiono nawijanie włosów techniką
A.
B.
C.
D.