LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 21
Skorygowanie niepożądanego, niebieskiego refleksu włosów wymaga użycia tonera w kolorze

A.
B.
C.
D.