LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 40
Do łączenia kształtek kamionkowych narażonych na działanie wysokiej temperatury należy zastosować zaprawę
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.