LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 9
Na podstawie receptury roboczej oblicz, ile żwiru potrzeba do sporządzenia mieszanki betonowej C12/15, jeżeli pojemność robocza betoniarki wynosi 200 litrów.
A.
B.
C.
D.