LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 11
Które kruszywo stosuje się do wykonania ciepłochronnych zapraw murarskich?

A.
B.
C.
D.