LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 8
Który rodzaj spoiwa stosuje się do wykonania zaprawy używanej do murowania ścian fundamentowych?

A.
B.
C.
D.