LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 19
Ile zaprawy murarskiej do cienkich spoin należy użyć do wymurowania ściany o wymiarach 3 m × 12 m z bloczków Silka Tempo o grubości 24 cm, jeżeli zużycie zaprawy dla muru o takiej grubości wynosi 1,2 kg na 1 m2?

A.
B.
C.
D.