LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 30
Oblicz koszt betonu towarowego potrzebnego do wykonania warstwy nadbetonu o grubości 15 cm stropu Filigran o wymiarach 8 m × 5 m, jeżeli koszt 1 m3 betonu wynosi 280,00 zł.
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.