LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 34
Na którym rysunku przedstawiono strop Fert?
A.
B.
C.
D.