LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 3
Połączenie murowanej ściany nośnej ze ścianą działową wykonuje się, stosując strzępia

A.
B.
C.
D.