LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 1
Na rysunku podano wysokość ściany
A.
B.
C.
D.