LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 14
Na rysunku przedstawiono wiązanie
A.
B.
C.
D.