LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 32
Docieplenie metodą lekką mokrą rozpoczyna się od

A.
B.
C.
D.