LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 38
Na rysunku przedstawiono izolację przeciwwilgociową
A.
B.
C.
D.