LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 23
Na którym rysunku przedstawiono bloczek silikatowy?
A.
B.
C.
D.