LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 38
W celu zapewnienia dobrej przyczepności tynku do muru z cegieł należy

A.
B.
C.
D.